GÜMRÜK 2000

Gümrük Mevzuatı Programı

 

BİLGİLENDİRME

 

GÜMRÜK 2000 ; içeriği, Mer’i ve Mülga Gümrük, Kaçakçılık, Dış Ticaret ve Tasfiye Mevzuatına ait Kanun, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler ve Tasarruflu yazılar ile atıf yapolan diğer mevzuattan oluşan, ilgi bazında birbirine linklenmiş olan, Bilgisayar için derlenmiş bir programdır. 13/12/1951 tarih ve 7981 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun “1.Mevzuat ve İçtihatlar” başlıklı 31’nci maddesinde yer alan “Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kaza-i kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir.” hükmünden yola çıkarak hazırlanmıştır. Amacı, yalnızca bilgi ve yol gösterici mahiyette olup, esas olan mevzuat metinlerinin Resmi Gazetede yayımlanmış halleridir. Ancak Yönetmelik, KHK, BKK, Tebliğ, Genelge ve Tasarruflu Yazıların içeriğinin ve/veya bu internet sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla ulaşılan diğer internet sitelerinin, mevzuat duyurularının e-bülten sayfalarının, haberlerin içeriklerinin güncel olmaması, buradaki bilgilerin içeriğinin, yanlış, eksik, hatalı olması sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluğumuz söz konusu değildir.

 

 

2011 yılı Abonelik Durumunuz

 

 

Değerli Abonelerimiz

 

2012 yılında Aboneliği Devam Edenlerin Sisteme Giriş için “Kullanıcı Adı” ve “Şifreleri” Mail adreslerine gönderilmiştir.

“Kullanıcı Adı” ve “Şifresiz” giriş yaparak bu siteden yükleyeceğiniz herhangi bir dosya, Programın “Bloke” olmasını sağlayacaktır.

 

Lütfen Sisteme Giriş için Tıklayınız